Informatie ter attentie van de patiënt

Onderstaande informatie wordt medegedeeld conform het Wetboek van Economisch Recht

  • Adres vestiging: ‘Prakijk Astrid’, Koningin Astridlaan 17, 8200 St-Michiels (Brugge) – nummer van de vestigingseenheid: 2.222.093.222; 
  • Ondernemingsnummer: BE0538899732 Adres: Graaf Pierre de Brieylaan 44, 8200 Brugge (is niet mijn vestiging !); 
  • Ik beschik over een geldig visum uitgereikt op 23/07/2013 door het Agentschap Zorg & Gezondheid en over een bijzondere beroepsbekwaamheid: Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie uitgereikt op 25/04/2017;
  • RIZIV-nummer: 54126988;
  • Verzekering beroepsaansprakelijkheid: Amma Verzekeringen – Kunstlaan 39/1 – 1040 Brussel (Polisnummer: 199134):
  • De dichtstbijzijnde toezichthoudende instantie bevindt zich op volgend adres : Provinciale  Geneeskundige Commissie West-Vlaanderen, FAC Kamgebouw, Koning Albert 1 laan 1/5 bus 1 te 8200 Brugge. Echter is er op heden geen deontologisch controle orgaan voor Kinesitherapeuten:
  • Tarieven geconventioneerd kinesitherapeut: https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_kinesitherapeuten_20190901.pdf
  • Ik ben geen lid van een beroepsverening voor Kinesitherapeuten.